Voor kinderen en ouders van nu!

"Een kind is als een vlinder

in de wind.

De ene vliegt hoog,

de ander laag.

Maar ieder doet het

op zijn eigen manier.

Het leven is geen competitiestrijd.

Ieder kind is anders,

ieder kind is speciaal,

ieder kind is uniek."


"Wie ben ik en wat kan ik voor je betekenen"


SABINE


Mijn naam is Sabine Degen-Bult, opgegroeid in Lonneker, in een gezin met 4 kinderen.

Ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen,  woonachtig in Denekamp.


KIND & OUDER


Waarschijnlijk had je net als de meeste ouders een beeld van hoe het ouderschap zal zijn. Een beeld waarin een kind zorgeloos en gelukkig is. De realiteit is soms net even anders. Opgroeien in een gezin levert nu eenmaal uitdagingen op voor kind en ouder.

MIJN WERKWIJZE


Kindercoaching is maatwerk. Hoeveel tijd er nodig is hangt af van de hulpvraag. Na het intake gesprek maken we een plan en stemmen we het af met elkaar


Ik ben Sabine Degen...


....opgegroeid in Lonneker, in een gezin met 4 kinderen.

Ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen. Inmiddels zijn ze puber/jong volwassenen. We zijn woonachtig in Denekamp.

Het grootste deel van mijn werk en opleidingen is kindgericht, kind gerelateerd, waarbij het contact met ouders altijd erg belangrijk is geweest.

Nadat ik mijn Pabo-diploma en speciaal-onderwijs Akte (Master SEN) heb behaald heb ik 23 jaar in het Speciaal Basisonderwijs gewerkt. 

Sinds 3 jaar werk ik nu in het regulier onderwijs.

Ik werd tijdens mijn werk geconfronteerd met kinderen die bepaald gedrag lieten zien, in positieve en negatieve zin. Ik kon ze soms niet voldoende begeleiden door tijdgebrek of door onvoldoende kennis en inzichten. Door deze ervaringen ben ik in 2018 een nieuwe uitdaging aangegaan. Ik ging de twee-jarige HBO+ opleiding ‘Kind in Kracht’ in Baarn volgen. In juni 2020 heb ik mijn diploma tot Kindercoach behaald.

Daarna heb ik de Spiegelcoach-training gevolgd.

Door deze opleidingen heb ik nog beter leren kijken naar kinderen. Wat willen kinderen bereiken of juist vermijden met bepaald gedrag?

 

Vanuit mijn eigen ervaring, kwaliteiten en vaardigheden wil ik samen met kind en ouder(s)/ verzorger(s) kijken wat er nodig is om het kind weer in zijn/haar eigen kracht te zetten.

De hulpvraag willen we dan graag beantwoorden door de juiste verbinding te vinden tussen nieuwsgierigheid en de ruimte die het kind zoekt in een omgeving van rust en vertrouwen. 

Open en zonder oordeel wil ik kijken naar de behoefte bij kind en ouder. Zo ontstaat er weer verbinding. 

 

Tijdens de coachingsessies maak ik gebruik van de Glimmethode, hiervan ben ik ook ambassadeur.

Door de methodiek GLIM in te zetten, met de elementen van weerstand en de formule van verbinding, en de daarbij behorende werkvormen gaan we mooie stappen maken.

Coaching voor kind & Ouder


Onlosmakelijk met elkaar verbonden.....

Ouder coaching

Soms weet je het als ouder niet meer zo goed: wat vraagt mijn kind, doe ik het goed? 

En je wilt dat jouw kind gelukkig is, blij, vrolijk en zichzelf kan zijn. Je hebt van alles geprobeerd, maar een positieve verandering is er nog niet.

Je kan hier als ouders onzeker van worden.

De situatie thuis raakt het gezin en je voelt dat het tijd is om stappen te gaan zetten. Jullie zijn toe aan positieve veranderingen binnen het gezin. Zonder jouw kind het idee te geven dat hij/zij het probleem is. Je denkt er over na om eerst zelf met iemand te gaan praten, je verhaal te kunnen vertellen. Wat hebben jullie allemaal al geprobeerd? En waar heb je als gezin behoefte aan?


Ik liep zelf tegen bepaalde opvoedkundige vragen aan tijdens de opvoeding van mijn eigen kinderen.

Ik had een hulpvraag en ben met mijn vraag een deskundige gaan zoeken. Door nieuwe inzichten te krijgen vond er een positieve verandering plaats. Dat was een waardevolle ervaring. 


Soms is er als ouder ook behoefte aan coaching. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het gedrag van jouw kind en die van de ouder/verzorger zelf. Waar zitten de knelpunten en hoe zou je vaste patronen positief kunnen omzetten?

Hiervoor gaan we een ouder-coachingsafspraak maken. Ik luister naar je persoonlijke verhaal en ik geef je inzichten voor je eigen situatie.


Het zal zorgen voor meer rust, ruimte en vertrouwen zodat er meer verbinding tussen de ouder en het kind zal ontstaan. 

Kind coaching

Zit je kind niet lekker in haar/zijn vel? Gaat het niet zoals je zou wensen? Wil je je kind weer naar zichzelf leren kijken met een positief zelfbeeld? 


In de wereld van nu, prikkels in overvloed, raken kinderen soms in de knel. Je ziet bepaald gedrag, je maakt je zorgen. Wat zit er achter dit gedrag? Wat wil je kind vertellen? 


Hierbij kun je denken aan thema's als: 

  • Gebrek aan zelfvertrouwen
  • Niet weerbaar genoeg zijn
  • Overprikkeling 
  • Rouw&verlies door scheiding of verlies van dierbare
  • Angst om te falen, angst om te stralen
  • Piekeren
  • Slaapproblemen

en meer...


Graag wandel ik een eindje met jullie mee op jullie pad. Als kindercoach ga ik er vanuit dat alle antwoorden in het kind zelf zitten. We gaan er samen naar op zoek. Mijn werkwijzeEerst kennismaken...

Tijdens het gratis kennismakingsgesprek willen we elkaar leren kennen. Het is belangrijk dat je weet wie ik ben en waar de eventuele coaching plaats zal vinden. Daarnaast is het van belang dat we kijken of de hulp die jullie zoeken kan passen bij mijn werkwijze. Mocht dit zo zijn en hebben we er een goed gevoel bij dan maken we een vervolgafspraak voor een intake*.

Het gesprek met kind en ouder duurt ongeveer een half uur.


*tegen uurtarief

Intake gesprek

Nu we weten dat ik jullie mogelijk goed kan ondersteunen wil ik tijdens de intake dieper ingaan op de hulpvraag. Dit gesprek doe ik dan ook alleen met de ouder(s)/verzorger(s). We gaan vragen behandelen over de vroege kindertijd, de ontwikkeling van het kind, de beleving, kwaliteiten, talenten enz .

Ook beschrijven we de problemen zoals jullie die ervaren.

Dit gesprek zal ongeveer een uur duren.

Trajectopbouw en kostenindicatie zal volgen na het intakegesprek.

  Coachingssessies

Kindercoaching is maatwerk!

Afhankelijk van de hulpvraag n.a.v. de intake, zijn er een aantal sessies. Ik werk samen met het kind en samen met de ouder(s). Mogelijke tussenevaluatie zal alleen met ouder(s) plaatsvinden. Eventueel kunnen we de school erbij betrekken met bijvoorbeeld een observatie in de klas en gesprek met leerkrachten. Afhankelijk van het behandelplan wordt het aantal sessies bepaald. Elk traject zal anders zijn. Klik hier voor een overzicht van mogelijk toepasbare methodes.

   Evaluatie/eindgesprek

"Het zijn soms kleine stappen die ervoor zorgen dat er grote sprongen worden gemaakt"


Na afloop van de coachingsessies plannen we met elkaar een evaluatiegesprek. In dat gesprek stellen we ons  de vraag:  "Hebben we ons doel bereikt?"  We kijken terug naar het verloop van de sessies en bespreken de eventuele volgende stappen. Gaan we door, gaan we afronden, is er eventueel een verwijzing nodig? Vertrouwen en eerlijkheid zijn in dit gesprek erg belangrijk. Het kind kan bij dit gesprek aanwezig zijn. Dit gaat altijd in overleg. 


Methodes die ik gebruik tijdens de coachingsessies

Om  kind en ouder te ondersteunen, gebruik ik een aantal specifieke technieken, methodes, spellen, kaarten e.d. om de gewenste inzichten te ontdekken.

Voorbeelden:

2112-VvG-Kiki_Tekengebied-1-980x697
Glim_verbinding
Glim_Weerstand
Glim_Gedrag

Daarnaast maak ik gebruik van een mooie methodiek, genaamd GLIM. (gouden lijntje in mij)

Van druk en haast naar rust en ruimte. Soms kun je het gedrag van een kind niet begrijpen of niet verklaren.

Je hebt alles geprobeerd, alles gegeven, ze moeten toch gewoon luisteren!

Dit zien, horen en niet begrijpen kan toch niet de bedoeling zijn? Het geeft je een ontevreden, onrustig, zorgelijk en machteloos gevoel. Het gedrag kan voortkomen uit de drie grootste angsten:


             Angst om te falen, angst om te stralen en angst om alleen te staan


We gaan deze elementen van weerstand ombuigen naar de formule van verbinding. Naast deze drie grootste angsten staan drie grootste verlangens:


                              begrijp mij,

                         hoor mij,

                         zie mij.

We leren weer via ons kind communiceren van hart tot hart. We gaan bezig met mooie werkvormen tijdens de coachsessies en kinderen en ouders krijgen nieuwe inzichten, handvatten om weer verder te gaan.

De praktijk is op dinsdag geopend,  alleen op afspraak.

Wilt U contact met me zoeken, gebruik dan onderstaand formulier.